ISHS


Acta
Horticulturae
Home


Login
Logout
Status


Help

ISHS Home

ISHS Contact

Consultation
statistics
index


Search
 
ISHS Acta Horticulturae 11: IV International Symposium on Apricots and Apricot Culture

SUZBIJANJE BOLESTI I ŠTETOCINA KAJSIJE NA SUBOTICKO-HORGOŠKOJ PEŠCARI

Author:   I. Rudinski
DOI:   10.17660/ActaHortic.1968.11.43
Abstract:
Duz jugoslovensko-madarske granice, na krajnjem severoistoku Jugoslavije, prostire se Suboticko-horgoška pešcara u ciji sastav pored grada Subotice ulaze i naselja Tavankut, Kelebija, Palic, Hajdukovo, Backi Vinogradi, Mala Pijaca, Horgoš i Kanjiza, Pešcara obuhvata oko 25.000 hektara peskovitih površina koje uglavnom odgovaraju gajenju vinovc loze i raznih vrsta voca. Na ovom terenu sc uspešno gaji i daje odgovarajuce prinose preko 1,500.000 vocnih stabala i na oko 7.000 hektara vinova loza.

Suboticko-horgoška pešcara se po broju proizvodnih stabala kajsija nalazi na prvom mestu u Jugoslaviji i ima vodecu ulogu kako na domacem trzištu, tako i u izvozu plodova ove vocarske kulture. Podaci iz 1967. godine pokazuju da je društveni sektor ovoga rejona zastupljen sa 50.600 rodnih stabala i 14.300 nerodnih stabala kajsija. Sektor individualnih poljoprivrednih proizvodaca zastupljen je sa 131.400 rodnih stabala i 24.000 nerodnih stabala kajsija. Prema tome, na ovom mestu se nalazi Poljoprivrednoprehrambeni kombinat Palic koji ukupno ima 38.117 stabala kajsija.

Imajuci u vidu navedene pokazatelje veoma je vazno da zaštita od bolesti i štetocina bude na visini, kako bi svakogodišnji rod imao što bolji plasman.

Na zalost, zaštita, bez obzira na to da lije ona uspešna ili ne, ne predstavlja jedini faktor koji odlucuje o prinosima. Veliki uticaj na prinos kajsija imaju kasni prolecni mrazevi koji u godinama kakva je ova (1968) mogu i do 80% da umanje rod.

Download Adobe Acrobat Reader (free software to read PDF files)

11_42     11     11_44

URL www.actahort.org      Hosted by KU Leuven      © ISHS